Elke werknemer is verplicht om zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen voor 31 december.  Wanneer een werknemer (bijvoorbeeld) ziek valt en afwezig blijft tot het einde van het jaar, kan de werknemer onmogelijk zijn vakantiedagen opnemen voor het einde van het jaar.
 
Indien het voor een bediende absoluut onmogelijk is om zijn/haar vakantie op te nemen omwille van arbeidsongeschiktheid, moet het loon voor deze niet-opgenomen vakantiedagen worden uitbetaald door de werkgever. Dit bedrag is vrij van RSZ.
Voor een arbeider, die via zijn vakantiecheque reeds het loon voor alle vakantiedagen ontving, is er geen verdere uitbetaling vereist.

Voor werknemers in progressieve werkhervatting moet de werkgever de niet opgenomen vakantiedagen ook invullen op een (maandelijks) attest. SD Worx neemt dit van u over. Stuur ons daarvoor het vakantieattest dat je ontvangt van de werknemer zeker door.
Laatst aangepast op: 29/01/2021